Close

Program Czyste Powietrze 2023 – dofinansowanie na ocieplenie poddasza

Program Czyste Powietrze to inicjatywa umożliwiająca Polakom wymianę nieefektywnych źródeł ciepła opartych na paliwie stałym (jak np. piece węglowe) na nowoczesne i ekologiczne urządzenia grzewcze. Program ten oferuje także dofinansowanie na ocieplenie budynków, w tym dofinansowanie na ocieplenie poddasza, wymianę okien i drzwi oraz instalację paneli fotowoltaicznych. Od 2018 roku program ten przyczynia się do poprawy efektywności energetycznej polskich budynków poprzez rozwijanie różnorodnych działań.

Termomodernizacja budynków

Program został stworzony w celu poprawy jakości powietrza i redukcji emisji gazów cieplarnianych. Postanowiono to osiągnąć poprzez wymianę nieefektywnych i zanieczyszczających atmosferę źródeł ciepła oraz jednoczesne zwiększenie efektywności energetycznej budynków mieszkalnych – domów jednorodzinnych. W ramach tego programu dostępne są trzy formy wsparcia finansowego dla projektów termomodernizacyjnych: dotacje, pożyczki i ulgi podatkowe związane z termomodernizacją.

Poziom dofinansowania oferowany w programie “Czyste Powietrze” pozwala znacząco zredukować koszty związane z wymianą pieców oraz termoizolacją budynków mieszkalnych. Całościowa termomodernizacja obiektu polegająca na zastosowaniu nowoczesnych materiałów izolacyjnych i usunięciu mostków cieplnych, wspomaga ochronę środowiska poprzez zmniejszone zapotrzebowanie energetyczne. Pozytywnym skutkiem są także niższe koszty ogrzewania dla użytkowników budynku.

Od 3 stycznia 2023 roku wszedł w życie nowy etap programu “Czyste Powietrze”, który przyniósł szereg zmian, w tym zwiększone dotacje na wymianę przestarzałych źródeł ciepła i termomodernizację domów. Teraz możliwe jest uzyskanie nawet do 135 000 złotych wsparcia na cele określone w ramach programu.

Najważniejsze zmiany wprowadzone w Programie Czyste Powietrze w 2023 roku obejmują:

Podwyższenie progów dochodowych

 • Próg dochodowy dla podstawowego dofinansowania wzrósł do 135 000 zł/rok, przy maksymalnej dotacji w wysokości 66 000 zł.
 • Dla zwiększonego dofinansowania, próg dochodowy wzrósł z 1564 zł do 1894 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym i z 2189 do 2651 zł w gospodarstwie jednoosobowym – maksymalna dotacja wzrosła z 47000 zł do 99000 zł.

Zmiany w przypadku najwyższego poziomu wsparcia

 • Wzrost progów dochodowych z 900 do 1090 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.
 • Wzrost progów dochodowych z 1260 do 1526 zł na osobę w gospodarstwie jednoosobowym – maksymalna dotacja wzrosła z 79 tys. zł do 135 tys. zł.
 • Możliwość wnioskowania o 50% dotacji jako prefinansowanie inwestycji – czyli przed jej rozpoczęciem.

Zmiany dla wykonawców

 • Wykonawcy otrzymają pierwszą transzę środków na swoje konto w ciągu 14 dni od podpisania umowy, a pozostała część zostanie przelana w ciągu 30 dni od zakończenia inwestycji.

Pozostałe zmiany 2023

 • Możliwość złożenia drugiego wniosku o termomodernizację domu, jeśli pierwszy wniosek dotyczył tylko wymiany pieca.
 • Dostępność kredytu bankowego z dotacją na częściową spłatę zobowiązania, dostępnego dla inwestycji rozpoczętych do 6 miesięcy przed złożeniem wniosku w banku.
 • Obowiązek przeprowadzenia audytu energetycznego obiektu.

Założenia dotacji Czyste Powietrze 2023

Program Czyste Powietrze 2023 oferuje obecnie dotacje na wymianę pieca i docieplenie domu. Niezależnie od dochodów, właściciele domów mogą otrzymać wsparcie finansowe na termomodernizację budynku, wymianę źródła ciepła, modernizację systemów centralnego ogrzewania i systemów dostarczania ciepłej wody użytkowej, montaż wentylacji wyposażonej w rekuperację oraz instalację paneli fotowoltaicznych. Należy pamiętać, że dotacja jest nieodpłatna i jej wysokość zależy od dochodów na osobę oraz zakresu przeprowadzanej modernizacji. Program Czyste Powietrze skierowany jest głównie do osób fizycznych, które są właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnego domu lub posiadają oddzielne mieszkania w domu jednorodzinnym.

Pierwsza wersja programu Czyste Powietrze polegał na wymianie pieców węglowych na nowoczesne rozwiązania np. niskoemisyjne kotły 5 klasy na pellet, ogrzewanie elektryczne czy gazowe. Jednak obecnie program rozszerzył swoje działania, obejmując również ocieplenie budynków.

Obecnie w ramach programu Czyste Powietrze wprowadzono dodatkowe środki finansowe dla kompleksowej termomodernizacji. Aby otrzymać takie wsparcie, konieczne jest przeprowadzenie audytu energetycznego i spełnienie określonych wymagań w jednym z wariantów audytu. Celem termomodernizacji jest zmniejszenie zużycia energii użytkowej na cele ogrzewania budynku do wartości nie przekraczającej 80 kWh/(m2·rok) lub o minimum 40%. Należy dodać, że program przewiduje dodatkowe udogodnienia dotyczące audytu energetycznego dla osób planujących termomodernizację.

Na co można otrzymać dofinansowanie w ramach programu Czyste Powietrze 2023?

W ramach Programu Czyste Powietrze istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie na różnorodne cele, takie jak:

 • Wymiana wysokoemisyjnego pieca na nowoczesne źródło ciepła – dotacja obejmuje zakup oraz montaż odpowiedniego urządzenia.
 • Zakup i instalacja różnych urządzeń i instalacji z zakresu CO oraz CWU – np. pompy ciepła, kotły gazowe, węzły cieplne z przyłączem.
 • Montaż lub modernizacja instalacji CO oraz CWU.
 • Przeprowadzenie audytu energetycznego, sporządzenie dokumentacji projektowej oraz ekspertyz.
 • Zakup i montaż systemów odnawialnych źródeł energii – np. instalacje fotowoltaiczne, kolektory słoneczne.
 • Wymiana okien, drzwi zewnętrznych, bram garażowych (w przypadku przylegania garażu do domu).
 • Termoizolacja budynku, w tym ocieplenie poddasza poprzez np. izolacje natryskowe pianką PUR.
 • Zakup i instalacja systemów rekuperacji.

Dotacja do audytu energetycznego

W ramach programu Czyste Powietrze wprowadzono nowe zachęty mające na celu przekonać osoby niezdecydowane do przeprowadzenia kompleksowej termomodernizacji swojego budynku. Teraz możliwe jest pokrycie 100% kosztów audytu energetycznego. Co istotne, dopłata na audyt nie będzie wliczana do limitu maksymalnej wartości dofinansowania, ustalonej dla poszczególnych rodzajów przedsięwzięć w ramach programu.

Właściciele domów mogą ubiegać się o dofinansowanie w wysokości maksymalnie 1200 zł na przeprowadzenie audytu energetycznego. Warunkiem otrzymania wsparcia na kompleksową termomodernizację jest wykonanie audytu oraz spełnienie wszystkich elementów wskazanych w jednym z wariantów audytu. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podkreśla, że takie działania mają na celu obniżenie zużycia energii użytkowej (EU) na cele ogrzewania budynku do wartości nie przekraczającej 80 kWh/(m2*rok) lub osiągnięcie minimalnej redukcji o 40%.

Jak złożyć wniosek o dotację na termomodernizację budynku w ramach Czystego Powietrza?

Aby ubiegać się o dofinansowanie w ramach Programu Czyste Powietrze, należy złożyć wniosek w urzędzie gminy, odpowiednim Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) lub online na stronie www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-programu-czyste-powietrze.

Wnioski można składać zarówno na rozpoczęte inwestycje (do 6 miesięcy przed złożeniem wniosku), jak i na planowane inwestycje. Warto zaznaczyć, że wnioski można złożyć elektronicznie, w formie papierowej lub przez bank, jeśli planowana modernizacja ma być objęta kredytem. Inwestycję trzeba zakończyć w ciągu 30 miesięcy od daty złożenia wniosku, a termin składania wniosków upływa 30 czerwca 2027 roku.

Infolinia Programu Czyste Powietrze +48 22 340 40 80

Zobacz także

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Serwis wykorzystuje pliki cookies m.in. w celu poprawienia jego dostępności, personalizacji, czy aby zbierać dane dotyczące ruchu na stronie. Każdy może sam decydować o tym czy dopuszcza pliki cookies, ustawiając odpowiednio swoją przeglądarkę. Zobacz więcej
Ustawienia
OK
Polityka prywatności i plików cookies
Polityka Prywatności
Cookie nameActive

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ WEKERT

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że: Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane wyłącznie w celu wypełnienia obowiązku prawnego i/lub w celu niezbędnym do wykonania umowy, której stroną jest Pani/Pan zgodnie z zasadami wymienionymi w art. 5 RODO W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych, przetwarzanych w celu i na podstawie wskazanych powyżej. Informujemy, że niedopuszczalne jest przetwarzanie Pani/Pana danych w celu marketingu bezpośredniego. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane wyłącznie odbiorcom takim jak: a) podmiot przetwarzający dane osobowe w imieniu Administratora w ramach świadczenia usług księgowych, zobowiązany przez Administratora Umową powierzenia przetwarzania danych do przetwarzania danych zgodnie z RODO; c) podmiot przetwarzający dane osobowe w imieniu Administratora w ramach świadczenia usług hostingowych, zobowiązany przez Administratora Umową powierzenia przetwarzania danych do przetwarzania danych zgodnie z RODO; b) pracownicy Administratora, którym powierzono pisemnie przetwarzanie danych osobowych i którzy ponoszą odpowiedzialność za naruszenie zasad przetwarzania. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane ani do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych. Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora a) dostępu do swoich danych; b) sprostowania swoich danych; c) usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania; d) przenoszenia danych. Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. W dowolnym momencie przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH JEST:

WEKERT S C (NIP: 8842754407, REGON: 361384682) ul. Jana Boduena de Courtenay 22, 58-100 Świdnica, telefon: +48 512 577 977, email: biuro@wekert.pl

INFORMACJA PRAWNA

WEKERT dostarcza informacji ujawnianych na tej stronie internetowej w oparciu o następujące informacje prawne Prawa autorskie © Copyright 2014 – 2018 WEKERT. Wszystkie prawa zastrzeżone. Wszystkie teksty, zdjęcia, grafika, ścieżki dźwiękowe, wideo i animacji danych jak również ich skład lub układ są chronione prawami autorskimi i innymi prawami ochronnymi. Ich zawartość nie może być kopiowana do celów komercyjnych lub innych, ani nie może on być wyświetlana, nawet w zmodyfikowanej wersji na innych stronach internetowych. Znak towarowy Jeśli nie zaznaczono inaczej, wszystkie znaki towarowe wyświetlane na stronach internetowych WEKERT są chronione prawem autorskim. Treści zawarte na tych stronach wyłącznie na celu dostarczanie informacji i zgodnie z prawem nie są wiążące. Proszę sprawdzić informacje przed użyciem ich w jakikolwiek sposób.

POLITYKA WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES

WEKERT gwarantuje Użytkownikom stron www prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą. wekert.pl informuje, że używa na stronach www technologii cookies tj. plików tekstowych, tzw. ciasteczek, do rejestrowania informacji o tym, które strony użytkownik odwiedzał i co na nich robił.

CO TO TAKIEGO „COOKIES”?

Cookies są to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer WWW i zapisywane po stronie użytkownika (zazwyczaj na twardym dysku). Domyślne parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Ciasteczka są stosowane najczęściej w przypadku liczników, sond, sklepów internetowych, stron wymagających logowania, reklam i do monitorowania aktywności odwiedzających.

JAK ZARZĄDZAĆ PLIKAMI „COOKIES”

Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla Uwierzytelniania, Bezpieczeństwa, utrzymania Preferencji Użytkownika, utrudni korzystanie z stron wekert.pl, w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.
Zapisz
Ustawienia plików cookie
Czyste Powietrze 2024
Zamknij